Cechy, charakter, postawa – te wszystkie elementy mają znaczenie w określeniu kogoś dobrym liderem. Jednak, aby osiągnąć ten zaszczytny tytuł przede wszystkim potrzebna jest nieustanna praca nad sobą.

Na początku warto zastanowić się, kim tak naprawdę jest lider? Często pojęcie to w biznesie jest używane zamiennie z określeniem manager. Niesłusznie. Oczywiście zarówno lider, jak i manager przewodzą grupie, jednak zadania, jakie przed nimi stoją są odmienne. Manager zarządza, planuje działania, koordynuje ich wykonanie. Dba o rozdział pracy, motywuje do działania, a także sprawdza efekty podjętych działań. Działa według przyjętych ram i założeń, eliminując możliwe ryzyko w firmie. Lider zaś to ryzyko podejmuje. Jest ono siłą napędową jego działań. Lider wyznacza cel, nadaje nowy kierunek, tworzy wizję rozwoju i zmian w przedsiębiorstwie. Dzięki swojej pasji i autorytetowi pociąga za sobą innych i inspiruje ich do działania. Tak pojętymi liderami i to przez duże „L” byli wszyscy przedsiębiorcy, którzy zmieniali nasz świat – Coco Chanel, Steve Jobs czy też Walt Disney. Nie myśl jednak, że jeśli nie zrewolucjonizujesz świata, nie staniesz się dobrym liderem! Świat pełen jest liderów, o których nie pisze się książek, ale dzięki którym miejsce pracy, staje się lepsze. Gdzie zauważalny i rozwijany jest potencjał pracowników, gdzie ludzie chcą pracować, dla wspólnego dobra, gdzie atmosfera jest niepowtarzalna. To wszystko zapewnia w dużej mierze właśnie dobry przywódca. Lider, który wie, w jakim kierunku zmierza i potrafi skłonić innych, aby szli w tym samym kierunku. Ten wpływ jest niezbędny, aby móc myśleć o sobie jako o przywódcy.

A co sprawia, że inni będą podzielać zdanie, że dana osoba jest liderem? Przede wszystkim najważniejszą rolę odgrywa tu charakter. Jeśli ktoś nie czuje w sobie powołania do przewodzenia innym, nawet jeśliby go powołać na kierownicze stanowisko, będzie jedynie zarządcą. Jednak trzeba pamiętać, że aby być dobrym liderem sam pociąg do rządzenia innymi, nie wystarczy. Trzeba także uwzględniać „innych”, w swoich czynach. Kierować się właściwą etyką pracy, posiadać odpowiednie umiejętności komunikacyjne, charakteryzować się dobrą inteligencją emocjonalną. Lider musi też umieć dbać o swoich pracowników. Odpowiednio ich nagradzać, pobudzać do działania, doceniać ich osiągnięcia, a także potrafić mądrze wskazywać obszary, nad którymi muszą jeszcze popracować. Ale pracę powinien przede wszystkim zaczynać od siebie. Bo sekretem dobrego przywództwa jest łączenie wielu cech przeciwstawnych. Lider to osoba, która charakteryzuje się dużą pewnością siebie, ale jednocześnie jest pokorna wobec świata, rynku, a nawet swoich pracowników. W stosunku do tych ostatnich łączy serdeczność i empatię ze stanowczością i sprawiedliwością. Umie jednocześnie oddziaływać na ludzi, kreować nowe idee, jak i adaptować się do wyjątkowych sytuacji. A co najważniejsze dobry lider, to wbrew pozorom nie samotny indywidualista, ale ktoś, kto potrafi współpracować w grupie. Grupa ta ceni go za pozytywną postawę, którą zaraża innych, pokazując, przede wszystkim, cele, które wspólnie mogą osiągnąć, przekonuje, że wspólnie są w stanie dokonać wszystkiego. To szczególnie ważne, gdy przedsiębiorstwo przeżywa jakiś kryzys bądź jest na etapie poważnych zmian. Jeśli lider będzie w tej sytuacji spokojny i pozytywnie będzie motywował innych do wspólnej pracy, wówczas wszyscy jego współpracownicy będą podchodzić do zmiany optymistycznie.

Oczywiście opisany model to pewien stan idealny, który trudno osiągnąć z dnia na dzień. Ale nie przejmuj się! Krok po kroku możesz rozwijać swoje kompetencje, które doprowadzą Cię do upragnionego celu. Najważniejsza jest samodyscyplina. A najlepiej zacząć od rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Naucz się słuchać innych, udzielać informacji zwrotnej, a także odpowiednio przemawiać i motywować. Zobaczysz, że to będzie Twój początek drogi do sukcesu!

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Najnowsze tematy