14 Sty

Każdy, od czasu do czasu, spotyka się z koniecznością współpracy w zespole, czy to zorganizowania wspólnego wyjazdu na wakacje, czy wykonania dużego projektu w pracy. Nie zawsze jest to efektywne, często mamy wrażenie, że zadanie wykonalibyśmy lepiej sami. Choć w grupie tkwi ogromna siła, a połączona wiedza kilka członków przerasta tą indywidualną, to nie zawsze współpraca układa się pomyślnie. Istnieje kilka procesów, które aktywują się podczas grupowego rozwiązywania problemów i stają na przeszkodzie jego skuteczności. By móc im przeciwdziałać warto je poznać i zrozumieć.

Efektywność pracy grupowej zależy od indywidualnych cech jej członków, ich zakresu wiedzy i umiejętności czysto związanych z tematem działania, ale także od predyspozycji do współpracy i zdolności do tworzenia dobrych relacji. W zadaniach, w których istotna jest umiejętność każdego z członków, wynik jest równoważny zdolności najsłabszego uczestnika. Przykładem takiego działania może być szybkość wspięcia się na szczyt grupy alpinistów powiązanych liną. Innym rodzajem zadań są te, w których miernikiem powodzenia jest profesjonalizm lub talent najsilniejszego członka grupy – może to być zadanie związane z szukaniem rozwiązania trudnego problemu matematycznego, wystarczy wówczas, by jeden z członków znalazł odpowiednie rozwiązanie. Trzecim rodzajem zadań są te, w których najistotniejszym czynnikiem efektywności pracy jest suma wspólnych starań, gdzie wkład każdego uczestnika jest niezbędny. W każdym z tych zadań kluczową rolę odgrywa umiejętność porozumiewania się, jasnej i efektywnej komunikacji. Niestety na tym polu czeka na nas wiele pułapek.

Pracując w grupie każdy członek ma wpływ na innego, jego zachowania i przyjęte role. Naturalnie w takiej sytuacji wyłania się lider, tworzą się koalicje, które co ciekawe nie wiążą się jedynie z treścią opracowywanego przez grupę problemu, ale też wzajemnych relacji. Bywa, że naturalny lider zespołu nie jest ekspertem w dziedzinie nad którą pracuje grupa, w związku z tym to jego rozwiązania będą brane głównie pod uwagę, a pomysły osób o niższym statusie grupowym, pomimo swojej większej wartości, pomijane. W takiej sytuacji, zwłaszcza gdy rozwiązanie problemu nie jest jednoznaczne, grupy mają tendencję do działania mniej efektywnego niż pojedynczy jej członkowie, którzy nie słuchają siebie nawzajem, często łatwo przyjmują zdanie członka o najwyższym statusie. Jest to dość częsty i trudny do wyeliminowania błąd.

Warto, również w opracowywaniu problemu w grupie, nie poświęcać zbyt dużo czasu na dyskusje nad informacjami posiadanymi przez wszystkich członków, a raczej skupiać się na unikalnych aspektach wiedzy indywidualnej. Niestety tendencje są inne. Sprawia to, że traci się dużo czasu na rozmowy o informacjach wspólnych, w zasadzie nie zwiększając wiedzy grupy tylko ją potwierdzając, co jest oczywiście czynnikiem spajającym grupę, jednak przeszkadzającym w skutecznym rozwiązaniu problemu.

Inną istotną wskazówką dla naturalnego lidera jest to, by starał się być bezstronny, a nie autokratywny. W innym wypadku może stworzyć warunki do powstania myślenia grupowego, czyli dążenia do utrzymania spójności zarówno w myśleniu, jak i poszukiwaniu drogi do rozwiązania problemu. Taka postawa zubaża grupę i prowadzi do jednostronnego poszukiwania drogi prowadzącej do celu w danym zadaniu.

By móc nie tylko sprawnie, ale i z satysfakcją pracować w grupach, wato trzymać się kilku zasad. Po pierwsze należy zapewnić przestrzeń wszystkim członkom do swobodnych wypowiedzi, nie oceniać pomysłów na wczesnym etapie i nie rezygnować z nich zbyt pochopnie. Nie powinno się również starać monopolizować dyskusji, by nie stracić możliwości uzyskania kompletnej wiedzy płynącej od każdego jej uczestnika. Za to należy skłaniać wszystkich do wypowiedzi. Często bywa tak, że dana osoba nie dzieli się swoją wiedzą, gdyż sądzi, że inni też ją posiadają, przez co może dochodzić do nieporozumień i trudności w osiągnięciu celu. Warto też przypominać o tym, co już ustalono, co jest powszechnie wiadome i świadomie przechodzić do następnego etapu rozważań, aż do momentu uzyskania rozwiązania.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Najnowsze tematy