Redakcja

Wszystkie informacje prasowe prosimy przesyłać na adres:

Wszelkie treści nadsyłane do redakcji z inicjatywy użytkownika traktujemy jako materiały niezamówione oraz na zasadzie współautorstwa redakcji Twoja Równowaga nadawcy.

Autorzy materiałów niezamówionych przez redakcję, a które zostały opublikowane w serwisie Twoja Równowaga, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń majątkowych, wynikających z faktu publikacji. Dodatkowo Redakcja portalu Twoja Równowaga może dowolnie decydować o publikacji materiałów niezamówionych.

Facebook Comments