11 Lip

Tajniki inteligencji emocjonalnej

Inteligencja pomaga nam zrozumieć świat. Dzięki niej postrzegamy, analizujemy, myślimy. Inteligencja emocjonalna pomaga nam zrozumieć innych ludzi, ich oraz własne emocje. I to właśnie stanowi klucz do życiowego sukcesu.

Wyobraź sobie świat, w którym ludzie nie rozumieją swoich reakcji, nie odczuwają współczucia, nie wiedzą, co to znaczy zachowywać się dyplomatycznie, nie rozumieją tego, co znaczy kochać, ufać, być potrzebnym. Nie wiedzą, czym jest nienawiść, złość, smutek. Tak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie inteligencja emocjonalna. Pojęcie to wprowadził Daniel Goleman, uznając, że zakres inteligencji emocjonalnej obejmuje dwa obszary. Pierwszy to umiejętność rozpoznawania własnych emocji, zaś drugi to rozumienie emocji innych osób.

Skupiając się na własnych emocjach możemy mówić o kilku aspektach. Przede wszystkim jest to samoświadomość, czyli umiejętność rozpoznawania własnych uczuć, rozumienia swoich zachowań i stanów emocjonalnych. Drugim elementem jest umiejętność samooceny. Dzięki inteligencji emocjonalnej rozumiemy, jakie mamy ograniczenia, czego nie potrafimy, czemu nie podołamy, a co też jest dla nas łatwe, w czym jesteśmy dobrzy, gdzie się sprawdzimy. Ocena ta jest niezależna od innych osób, wypływa jedynie z naszej samodzielnej umiejętności analizy mocnych i słabych stron, na podstawie, której budujemy opinie o nas samych. Trzecim elementem jest umiejętność kontrolowania własnych emocji. Ten zakres inteligencji emocjonalnej pozwala nam panować nad impulsami, zachciankami czy instynktami i świadomie dobierać zachowania do sytuacji. Właściwy poziom inteligencji emocjonalnej odpowiada także za naszą motywację. Dzięki towarzyszącym nam emocjom odczuwamy potrzebę rozwoju, chęć osiągnięć czy umiejętność poświęcenia czegoś dla realizacji obranego celu.

Empatia, umiejętność współpracy w grupie, zarządzania, wywierania wpływu na innych czy też asertywność to elementy związane drugim obszarem, obejmującym relacje międzyludzkie. Inteligencja emocjonalna pozwala nam dochodzić do konsensusu czy podtrzymywać znajomości.

Te wszystkie możliwości, jakie posiadamy dzięki inteligencji emocjonalnej wydają się tak naturalne, że często nie przywiązujemy do nich wagi. Jednak nie wszyscy radzą sobie jednakowo z pojmowaniem stanów emocjonalnych. Istnieje szereg zaburzeń, które obniżają poziom EQ. Aspołeczność, stany depresyjne, w skrajnych przypadkach psychopatie znacząco wpływają na zaburzenia emocji. Osoby z takimi problemami często nie rozumieją emocji innych i nie liczą się z ich uczuciami, przez co ciężko im wytrwać w związku i nawiązywać trwałe relacje. Nie radzą sobie także z własnymi uczuciami. Mają wysoki próg wyzwalania agresji, brak im samodyscypliny czy poczucia odpowiedzialności. Często nie przestrzegają powszechnych norm i zasad zachowania. Niski poziom inteligencji emocjonalnej bardzo często przejawiają więźniowie oraz osoby z marginesu społecznego. I odwrotnie – wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej wykazują się ludzie sukcesu.

Dlatego też inteligencji emocjonalnej powinno się uczyć od dziecka. Wychowując swoje dzieci pamiętaj, aby właściwie uczyć je rozumienia uczuć i reakcji. Staraj się zawsze im tłumaczyć, co czujesz, gdy zachowują się w określony sposób. Zachęcaj je też do nazywania własnych emocji – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. W dorosłym życiu bierz odpowiedzialność za swoje emocje, nie oskarżaj innych o swoje stany emocjonalne. Mów o swoich uczuciach, nazywaj je właściwie. Obserwuj innych i pytaj, jeśli nie jesteś pewien, o to, co czuje druga osoba.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Najnowsze tematy