Transcendencja czy powrót do dzieciństwa

Transcendencja to termin znany tylko nielicznym, popularny wśród osób związanych ze światem nauki. Posiada wiele różnych, aczkolwiek spokrewnionych znaczeń. Rozpowszechnił go Immanuel Kant – niemiecki filozof, wykładowca Uniwersytetu Albrechta w Królewcu. Wyraża on chęć poznania świata, odkrywania tego, co nowe i nieznane. Wzbudza ciekawość – właśnie dlatego tak często utożsamia się go z dzieciństwem. Między drugim a piątym rokiem życia bąble zadają średnio 40000 pytań!

  • Kto? Co? Jak? Dlaczego? Ile?

Pytania pełnią funkcję poznawczą, służą wymianie informacji i uczuć. Udzielane przez nas odpowiedzi powinny być bardzo dobrze przemyślane. W niniejszym tekście zajmiemy się objaśnieniem związków pomiędzy transcendencja, a różnymi dziedzinami nauki – psychologią, religią oraz codziennym życiem.

Transcendencja w chrześcijaństwie

Transcendencja w religii chrześcijańskiej nawiązuje głównie do Boga. Za jej pośrednictwem wierzący kontaktują się ze stwórcą. Polecają mu swoje prośby, słabości, okazują miłość i uznanie. Uważa się, że umiejętność tą posiadają wszyscy ludzie. Często zapominamy o tym, że człowiek to nie tylko ciało, ale i dusza. W rozumieniu Kościoła jest ona pierwiastkiem ożywiającym, otrzymanym od najwyższego. Jest nieśmiertelna – istnieje po pochówku. Pomaga nam w doświadczaniu wiary. Ciężko ją zdefiniować, objąć umysłem.

Transcendencja w psychologii

Człowiek jest zdolny do działania we własnym imieniu – odpowiada za swoje zachowanie, postępowanie. Dzięki tej umiejętności jest w stanie kreować rzeczywistość – uczyć się, studiować, pracować, rozwijać się. Rozwój osobisty obejmuje nie tylko sferę zawodową, ale i prywatną. Co się stanie, jeśli go zaniedbamy? Będziemy wegetować, żyć bez planów i celów, bez stawiania czoła problemom. Jeżeli nie chcesz znaleźć się w takiej sytuacji, zacznij działać już teraz. Nie stawiaj na przeciętność, dąż do doskonałości! Poczucie celu to element szczęśliwego życia!

Podsumowanie

Człowiek na różne sposoby przekracza swoje granice. Dążenie do wyznaczonych sobie celów jest przejawem transcendencji. Termin ten posiada różne znaczenia, trudno o oczywistą definicję. Przywodzi na myśl niesamowitą siłę i moc. Wyraża chęć poznania świata, umożliwia objaśnienie problemów istotnych dla ludzkiej egzystencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *